Förtydligande med anledning av Aftonbladets artiklar

18 nov , 2013
Med anledning av Aftonbladets artiklar om Kanal 10 vill vi göra följande rättelser och förtydliganden.

Alla som vill kan titta på Kanal 10, helt utan motprestation eller kostnad. Kanal 10 finansierar - likt stora delar av kristenheten - huvudsakligen sin verksamhet via gåvor och ideeella insatser. Insamlingar sker företrädesvis via regelbundna brevutskick samt genom insamling via tv-rutan fem dagar i månaden.
Aftonbladets artiklar syftar enbart till att skuldbelägga kristnas ideella engagemang och misstänkliggöra kristen verksamhet.
Tidningens anklagelser om otillbörlig andlig påverkan blir löjeväckande med tanke på att tidningen själv nyligen lanserat mediet och spiritisten Terry Evans för sina läsare, via live-chat och stora tidningsartiklar.
Medan Terry Evans omsätter 6 miljoner i sin verksamhet genom att ta betalt för sina andliga seanser som ska locka utövare i kontakt med en ockult verklighet, tar Kanal 10 inte alls betalt för exempelvis personlig förbön.

Frivillighet och idealitet är viktiga ingredienser i all kristen verksamhet. Att Aftonbladet raljerar över Bibelns undervisning om att givande och generositet ger välsignelse tillbaka, är en sak.
Men de citat som Aftonbladet hänvisar till är uttagna ur sitt sammanhang, och speglar inte på något sätt de insamlingar som Kanal 10 genomfört under de sju år kanalen varit etablerad i Älmhult.
Pastor Jens Garnfeldt är en av ett stort antal pastorer, präster  och förkunnare från olika kyrkor och sammanhang som medverkat på Kanal 10 under åren. Kanalen har sänt direkt från stora kristna konferenser som Nyhemsveckan, Europakonferensen samt från Klara kyrka och OAS-rörelsen.

Jens Garnfeldt har, liksom många av dessa kristna ledare, vid något tillfälle uppmuntrat títtare att stödja en tv-verksamhet som finansieras via gåvor.
Aftonbladet får det dessutom att framstå som suspekt och ovanligt att människor testamenterar sin kvarlåtenskap till olika syften och ideella organisationer. Av någon anledning ifrågasatte inte tidningen att halva det aktuella testamentet gällde Djurens vänner.
Kanal 10 hade ingen som helst förhandskunskap om att den aktuella personen avsåg att testamentera delar av sina tillgångar till Kanal 10. Däremot fick vi långt efter hennes död veta att hon brukade bjuda in vänner och grannar till att titta på Kanal 10.
Att sjukdomsförklara en avliden människa och beskriva henne som manipulerad endast för att hon haft andra värderingar och annan tro än man själv har, är osmakligt och påminner om hur man behandlade oliktänkande i gamla Sovjet. 

Ingen på Kanal 10 har heller "eldat upp" tavlor och personliga fotografier, eftersom dessa togs om hand av en granne.
Aftonbladet kastar sten i glashus. Tidningen har inga som helst skrupler när det gäller sin miljardomsättning, som uppehålls genom att sälja lösnummer via lögnaktiga löpsedlar, eller via spelreklam, alkoholreklam och porrannonser (som endast tillfälligt dragits tillbaka).
Tidningens återkommande angrepp på kristen verksamhet - som påhoppet på Hillsong i Stockholm nu senast och tidningens illvilliga artiklar om Kanal 10 - säger betydligt mer om stämningen på Aftonbladets redaktion än om den verklighet tidningen försöker beskriva.

För Kanal 10

Börje Claésson
Aktuellt
18 nov , 2013
Senaste blogginläggen