Perspektiv bloggen

På perspektiv bloggen får du läsa inlägg om aktuella händelser från ett kristet perspektiv. Bloggen skrivs av några av de journalister som finns inom koncernen.

Många ser bara en kamera...

Av Maria Owiredu | nov 12, 2015

Många ser bara en kamera, vi ser en möjlighet att nå tusentals med evangeliet till frälsning

Vi på kanal 10 har i snart 10 år verkat för att sprida evangeliet i Sverige genom media. Från att vara en liten kanal har vi arbetat oss fram till att bli en TV-kanal att lita på. Vi är ödmjukt medvetna om att vi kan bli bättre på det vi gör, något vi hela tiden strävar efter. Men en sak är säker, vi hade inte klarat detta på egen hand utan er kära tittare och partner. Trots att vi tillsammans med er varit många tusentals, så har vi  varit ensamma. Enligt programstatistik se vi att över 50 % av alla program som sänds på kanal 10 är producerat av oss själva, vilket är extrema siffror om man jämför med andra tv bolag.

Kanal 10 önskar att kristenheten går samman och kraftsamlar för att tillsammans producera och skapa program med budskapet om Jesus i centrum för att nå ut med evangeliet och förändra vårat land. Vi blir bättre när vi gör det tillsammans!

Media är en maktfaktor. Aldrig någonsin har vi varit så upplysta om vad som sker runt om i världen som idag, detta på grund av just medias roll. Media är ett fantastiskt redskap, men precis som vi kan använda det för att sprida evangeliet så använder sig mörka krafter av media för att sprida sin övertygelse. Exploatering av för mycket destruktiv information leder till destruktiva tankemönster som i sin tur kan få uttryck i ett fruktansvärt ageranden. Det blir tydligt i de skolmassaker vi bevittnar runt om i världen. Många av de personer som begår dessa fruktansvärda dåd är inspirerade av andra likasinnade som de läst om eller sett på via olika medier. Lika så ser vi exempelvis hur svenska medborgare ansluter sig till det Islamska staten och strider för ett kalifat i Syrien. Detta har kunnat ske genom information som streamas via media.

Kära vänner låt oss inte vara styrda av mörkret, låt inte media vara en maktfaktor i den ondes våld. Låt oss mer än någonsin sprida evangeliet och ta över den mediala ström som flyter i vår omvärld, genom TV, genom sociala medier, tidningar, radio etc. Vi bär på sanningen, låt oss tillsammans sprida sanningen att Jesus lever och att Han är enda vägen till sann frid och fred.

Maria Owiredu