Om Kanal 10


Kanal 10 är Sveriges kristna tv-kanal. Hos oss hittar du ett brett utbud av program, allt med en tydlig kristen fokus. Vi sänder allt från långfilmer, nyheter, barnprogram, undervisning, debatter, Gudstjänster och förbönsprogram. En vecka i månaden sänder vi även våra uppskattade Café- och Kampanjkvällar. Då bjuder vi på en mix av musikframträdanden, intervjuer och samtal direkt från vår studio i Älmhult.

Kanal 10 är en kristen kanal, något som tydligt framgår i de program som vi sänder. Vi bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen, med Jesus tydligt i centrum. Kanal 10 är inte bunden till något samfund, utan strävar efter en så stor bredd som möjligt. Vi sänder program från både OAS-rörelsen inom Svenska kyrkan, till flera olika frikyrkoförsamlingar i Sverige. 

Ett fåtal av våra program sänds på engelska, men del allra mesta är antingen på svenska eller sänds textat. Vårt mål är att sända så mycket som möjligt av våra program på svenska. Vi sänder kristen tv dygnet runt, uppdelade på tre åttatimmarsblock – ett åttatimmarsblock mellan 16 och 24, och därefter sänds programmen i repris fram till klockan 16 nästa dag.

Kanal 10 startade sina sändningar 2005, och utvecklas och växer stadigt sedan dess. Sedan starten har det skett stora förändringar med programinnehållet, och vi får ständigt fler tittare. I dag finns vi, förutom via parabol (Siriussateliten), även som tillvalskanal via Comhem och Telia. Du kan också följa Kanal 10 via vår web-tv.

Kanal 10 finansieras till största delen av frivilliga gåvor från våra tittare. Vi har flera tusen partners som varje månad bidrar till att Kanal 10 kan gå runt, men också att vi har en möjlighet att utvecklas och förbättras.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla våra program, och får stor respons från tittarna. Inte minst till vårt uppskattade förbönsprogram Vi ber för dig, som under åren har tagit emot tiotusentals böneämnen. 

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss!

Aktuellt
Senaste blogginläggen

Utrustade med kraft

Av Sara Yonadam | maj 11, 2017


Jag älskar Jesus på ett särskilt sätt för några specifika saker. Självklart för att han har frälst mig, räddat mig, förlåtit mig och DESSUTOM strukit ut det skuldebrev som vittnade emot mig om min skuld och hade krav på mitt liv. Men sen älskar jag Gud för den Han är. Och mer specifikt för att Han inte är en mesig Gud. Jag ÄLSKAR det faktum att vår Gud är en stark stridsman. Att Han eggar upp sig själv till strid, som det står i Jesaja 42:13. Han är inte en mjäkig ledare som låter sig styras av opinionen. Han är en helig Gud, värd att fruktas (respekteras och älskas med en exklusiv kärlek) (3 Mos 11:44), Han är nådefull och god (Ps 13:6), men för den skull inte möjlig att köras över. Han är sen till vrede och stor i nåd (Ps 103:8). Han är himlens och jordens Skapare (1 Mos 14:19), den som har all makt över både det skapade och det eviga. (Jud 1:25)

Och i Hans avbild är du skapad, älskade vän (1 Mos 1:27). Du är formad med en plan, att vara den du är och att vara den i full frimodighet och kraft (Ps 139:13-16).

Det betyder inte att du som är en tyst person ska börja skrika. Det betyder att din tystnad kan förmedla styrka och auktoritet, när du är i Honom. Och det betyder inte att du som är högljudd har en ursäkt för att vara brysk och hård. Nej. Det betyder att din styrka inte ska komma från dig själv, utan från Honom.

Psalm 18:32 säger i vår svenska Bibel:
"Gud, du rustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig,"
men i den engelska Bibeln, i New International Version står det översatt:
"Det är Gud som beväpnar mig med kraft och håller min väg säker."

Jag gillar det uttrycket. Att Gud beväpnar oss med kraft. För det betyder att vi inte bara ska försvara oss, utan att vi också ska inta nya områden och att vi har något att slå tillbaka med.

2 Kor 10:3-4 säger vidare:
"För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen."

Så var inte bedrövad och nersänkt. Du är inte i underläge. När du är i Kristus är du på den plats där Han beväpnar dig med Sin egen kraft och beskyddar din väg, var helst du går fram i Hans vilja.

Stå upp. Var ljus. Var ett föredöme i medmänsklighet och kraft. Be frimodiga böner. Lovsjung som att det inte fanns en morgondag och överlåt dig till din själs herde och vårdare (1 Pet 2:25). Låt ditt liv överflöda till de runtomkring; klä den nakne och mata den hungrige. Var en aktiv levande sten i din församling; en medhjälpare som dina ledare kan lita på. Var en god förvaltare av allt det goda Gud har gett dig.

1 Pet 2:9
"Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus."