Cymbal TV

Cymbal TV är en av de största externa produktionsbolag som sänder program till Kanal 10. Genom Kjell & Irene Gustavsson:s  arbete har Kanal 10 kunnat sända program från flera platser runt om i landet. Cymbal TV producerar program som:

Smålandskonferensen
New Wine konferensen
Edsväraveckan
Ny Glädje

Studioprogram med bland andra:

K-G Larsson
Curt Westman
Göran Modén
Karl-Erik Appelfeldt

För mer information gå till www.cymbaltv.se