Ett ord av uppmuntran

Birger Skoglund är en högt uppskattad predikant och evangelist som, under många år, rest runt i vårt avlånga land för att sprida de goda nyheterna om Jesus och leda människor till frälsning.

Under en halvtimme får vi ta del av Birgers undervisning, där han ger oss ett ord av uppmuntran till oss som behöver tröst, vägledning och vishet i livet.