Livets ord i Uppsala

Livets ord Uppsala

Är en församling som arbetar på många sätt både i Uppsala, övriga Sverige och globalt över hela världen, med målet att göra Jesu kärlek tillgänglig för så många som möjligt.
Evangeliet är väldigt praktiskt och som kyrka är det en självklarhet för dem att sträcka ut en hjälpande hand till människor i nöd. Genom deras dagliga verksamhet har de kontakt med hundratals familjer, barn och ungdomar som på olika sätt behöver hjälp och stöd. De tror att den allmänmänskliga omsorgen om människor OCH tron på att Gud kan förvandla liv.
Livets ord vill vara en församling där hela familjen får plats, där med har de en kyrka där barnen trivs och får utrymme att upptäcka sina gåvor och intressen, utvecklas och lära känna Jesus på ett enkelt sätt. De har även ungdomsmöten varje fredag. 

Pastorspar för församlingen är Joakim & Maria Lundqvist

För mer information gå till www.livetsord.se