Kraft för dagen


Bibeln är den bok där vi kan hämta kraft för dagen, så att vi kan leva i enlighet med Guds vilja. Som kristen är det oerhört viktigt vi kan hämta kraft och styrka i Gud, genom ordet. Allt för att kunna och orka leva i enlighet med Guds plan och tankar över våra liv, så att vi kan vara en välsignelse för våra medmänniskor.

Maria Owiredu läser på ett enkelt och konkret sett ett kapitel från bibeln, följt av några kommentarer kring det som precis läst.

Vi hoppas du blir välsignad