Nyhetsforum

Nyhetsforum är ett 60 minuter långt nyhetsmagasin som tar upp aktuella nyhetshändelser utifrån ett kristet perspektiv. Programmet sänds en gång i veckan och belyser samhällsfrågor, intervjuer aktuella personer och lyfter upp viktiga händelser i kristenheten. Programmet har en skandinavisk (svensk-norsk) profil och har redaktionsmedarbetare i både Sverige och Norge.