Scandinavia Live
Programmets sänds närmast
  • 22 september 21:00
  • 23 september 5:00
  • 23 september 13:00
  • 06 oktober 21:00
  • 07 oktober 5:00
  • 07 oktober 13:00
  • 13 oktober 21:00
Ett späckat samtalsprogram med Edward John som programledare.  Teman för programmen är aktuella och relevanta händelser i samhället idag. Gästerna kommer från hela världen, och är kända artister, filmskapare, författare och andliga ledare. Vi önskar att ha inflytande och kunna påverka vårt skandinaviska kulturarv genom vittnesbörd, diskussioner och verkliga historier.