Scandinavia Live
Programmets sänds närmast
  • 01 december 21:00
  • 02 december 5:00
  • 02 december 13:00
  • 08 december 21:00
  • 09 december 5:00
  • 09 december 13:00
  • 15 december 21:00
Ett späckat samtalsprogram med Edward John som programledare.  Teman för programmen är aktuella och relevanta händelser i samhället idag. Gästerna kommer från hela världen, och är kända artister, filmskapare, författare och andliga ledare. Vi önskar att ha inflytande och kunna påverka vårt skandinaviska kulturarv genom vittnesbörd, diskussioner och verkliga historier.