The Assignment
Programmets sänds närmast
  • 27 februari 23:30
  • 28 februari 7:30
  • 28 februari 15:30
  • 06 mars 23:30
  • 07 mars 7:30
  • 07 mars 15:30
  • 13 mars 23:30
The Assignment Mission One Eleven är organisationen som står bakom programmet The Assignment.  Uppdraget som organisationen Mission One Eleven utför, är att uppfylla missionsbefallningen och dela evangeliet med de onådda samt nästan onådda folkgrupperna i världen. På ett fräscht och spännande sätt får vi ta del av de utmaningar och genombrott de olika teamen står inför i äventyret.  Låt sig inspireras så kanske även du antar utmaningen! För mer information gå till www.missiononeeleven.com