Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. Kanal 10 Media AB policy kring cookies.

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägarna I Kristen TV i Sverige AB

Älmhult 21 december 2017

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägarna I Kristen TV i Sverige AB

 

Kära aktieägare

Vi på Kanal 10 vill fullfölja den nyemission som påbörjades förra året. För att kunna göra det måste vi fatta en nytt beslut om nyemission. Om en nyemission kommer till stånd som önskat kommer vi i vår att satsa mycket mer på att marknadsföra nyemissionen i både tv och andra mediakanaler för att på ett enkelt och tydligt sätt presentera möjligheten för våra partner och regelbundna givare. Av den anledningen kallas du nu till en extra bolagsstämma den 16 januari kl 14.00.

Förslag till dagordning bifogas.

För dig som vill delta på extrastämman så måste vi få in din anmälan senast den 12 januari.

Hör av dig till:

 

tel. 0709-60 03 05

maria.owiredu@kanal10media.se

 

Ärende enligt dagordningen

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordningen.

  4. Val av protokollförare och justeringsman på stämman.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Beslut om nyemission för våren 2018

7 Stämmans avslutande

 

 

Vänliga hälsningar

 

Börje Claésson Styrelseordförande