Att bevara tron

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10, Denna vår har två mediapersonligheter haft stora högtidsdagar som jag vill lyfta fram. En av dem är min far, Börje Claesson, som fyllt 80 år och den andra är Olof Djurfeldt, som har fyllt 90 år. Det är inte deras bedrifter jag tänker på, utan deras hängivenhet till evangeliet. När det gäller min far, så har jag haft förmånen att iaktta honom på nära håll, eftersom jag har arbetat tillsammans med honom i snart 30 år. Det enda han brinner för är att så många som möjligt ska få höra talas om Jesus.

Jag höll ett tal till min far när vi syskon firade hans 80-årsdag. Jag citerade bl.a. Domarboken 3 där det står att Gud lät en del fiender finnas kvar i landet ”för att lära Israels barn att föra krig”. Det ligger i Guds intresse att vi lär oss att kriga. Gamla testamentets alla krig är en förebild på hur vi lär oss att föra krig i det andliga. De krig som var framgångsrika, var de där Israels barn kastade sig på Herren.

Jag sa i talet att jag är tacksam för att Börje har vågat ta kampen i livet och lärt familjen att ”kriga” i bön. Vi har fått se många fantastiska bönesvar och vi har sett att Gud är trofast. Alla mina syskon älskar Jesus och lever idag för att tjäna honom på ett eller annat sätt och jag tror att det beror på allt det vi lärt oss i de svåra tiderna. Hade livet varit lättare, vet jag inte hur det hade sett ut, men jag är övertygad om att jag inte hade varit den jag är idag.

Paulus skriver i 2 Tim 4:7 ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.”. Börje och Olof har likt Paulus bevarat tron. Det är den enskilt viktigaste uppgiften i livet. Inte alla bedrifter man gjort. Jag känner inte Olof Djurfeldt tillräckligt för att veta hur hans liv har varit, men jag tror att han, likt min far, har haft kamp och svårigheter i livet och de har båda behållit tron på Jesus. Vilka föredömen!

Låt oss alla fortsätta den goda kampen om att sprida evangeliet. Sverige behöver höra om Jesus!An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙