Det kommer bli bra

Bibeln lär oss att när vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan, finns det inget vi kan göra som får Gud att sluta älska oss. Hans kärlek är nämligen villkorslös och äkta. Och han vet vad du och jag brottas med, han känner med oss i våra svagheter. När tankar kommer på att ge upp, kommer Guds mäktiga kraft på ett mirakulöst sätt få oss på fötter igen. Det vet vi därför att han själv har lovat att göra oss till huvud och inte svans. Håll i minnet att han formar dig och gör dig till en övervinnare. Och kom ihåg att Han alltid finns mitt i stormen, även om det inte känns så. Hans vakande öga och skyddande hand omsluter dig när det är som tuffast så var inte rädd, Han har dig.

Alla hamnar i tvivel och missmod ibland. Många gånger tror vi att våra felsteg och otro får Gud att inte längre vilja ha oss. Eller ännu värre, vi kanske tror att Gud straffar oss.

I Romarbrevet kapitel 8 verserna 38 och 39 står det; För jag är viss om att varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Bibeln lär oss att när vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan, finns det inget vi kan göra som får Gud att sluta älska oss. Hans kärlek är nämligen villkorslös och äkta. Och han vet vad du och jag brottas med, han känner med oss i våra svagheter. När tankar kommer på att ge upp, kommer Guds mäktiga kraft på ett mirakulöst sätt få oss på fötter igen. Det vet vi därför att han själv har lovat att göra oss till huvud och inte svans. Håll i minnet att han formar dig och gör dig till en övervinnare. Och kom ihåg att Han alltid finns mitt i stormen, även om det inte känns så. Hans vakande öga och skyddande hand omsluter dig när det är som tuffast så var inte rädd, Han har dig.

Petrus vandrade sida vid sida med Jesus, men trots det, när det blev tufft, förnekade han att han kände honom. Inte bara en gång utan tre gånger. Men trots att Petrus misslyckades, blev han ändå utsedd av Gud att vara klippan som Gud byggde sin församling på. Min vän, misstag eller fall, är inte slutet. Att falla definierar inte din framtid.

Paulus förföljde och dödade troende i Guds namn, ändå fick han uppdraget att förkunna evangeliet, inte bara för de som levde under hans tid, utan för alla efterlevande människor. Gud visar sin oerhörda barmhärtighet i att utvälja de mest misslyckade som andra ser ner på. Är inte Guds plan förunderlig? När vi tycker att vi är misslyckade, har Gud fortfarande allt under kontroll. Och Paulus som hade all anledning i världen att bli fördömd av Gud delar med sig av sin erfarenhet om hur Gud är, i Romarbrevet kapitel 8 vers 1; Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Älskade vän, om Paulus som mördade Guds egna barn fick förlåtelse och nåden att tjäna honom, då finns det hopp för dig och mig. Gud fördömer inte, han upprättar och läker och gör oss till övervinnare. Så vad du än går igenom idag, kom ihåg att Gud alltid står med en utsträckt hand, redo att hjälpa dig framåt. Men det är du som måste ta steget och böja dig för Honom.

Här kommer ett bibelord som du kan stå på och tala ut högt för dig själv och andevärlden:

Mika 7:8 Gläd dig inte över mig fiende. Har jag fallit ska jag resa mig igen, sitter jag i mörkret är Herren mitt ljus.

Har jag fallit ska jag resa mig igen, sitter jag i mörkret är Herren mitt ljus. När du gör detta till din sanning kommer din självbild att ändras, liksom din förståelse för hur Gud ser på dig. Ibland kan själva beslutet att lita på Gud vara vägen ut ur prövningen. Men kom ihåg att Gud inte har bråttom. Han omformar oss till perfektion och det tar tid därför att Han gör det grundligt så vi är redo att möta det som ligger framför oss.

Och slutligen, det kommer en dag då du kan se tillbaka på den svåra tiden och tacka Gud för vad han gjort. Han är trofast och kommer inte överge dig, så håll ut, det kommer bli bra.An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙