Våga tro på under, tecken och mirakler!

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10. Det senaste året har jag och min fru Cecilia bett mer och mer tillsammans. Vi är ganska målmedvetna och ber ofta över väldigt specifika situationer som tex vänner som inte mår bra, men även för vardagliga bekymmer. Varje gång ber vi också att ha brinnande och passionerade hjärtan för vår Herre Jesus. Under denna tid har vi båda lagt märke till några saker som jag vill dela med mig av.

För det första har Gudsnärvaron ökat i våra liv tillsammans med känslan av frid som ”övergår allt förstånd”. Vetskapen att Han är med oss har stärkts och hungern efter att lära känna Gud har ökat ännu mer.

För det andra har vi blivit ordentligt trötta på sjukdom i alla dess former, särskilt cancer. Vi längtar efter genombrott där Guds löfte; ”genom hans sår är vi helade”, bryter igenom. Vi vill se mer under och tecken, vi är inte nöjda som det är.

Sen har vi också upptäckt att kampen/striden ökat och att det nästan alltid kommer ifrån oväntat håll.

Jag vill på en gång slå fast att jag inte fördömer människan som blivit sjuk utan pekar på själva sjukdomen som Jesus vann seger över på Golgata. Jag vill hitta tillbaka till det övernaturliga livet som de första kristna hade där alla människor de bad för blev friska.

Denna längtan har lett till att vi börjat söka i Guds ord vad som saknas oss eftersom vi inte fått se alla vi ber för blir friska. Jag skyller inte på Gud för att jag inte fått bönesvar eftersom jag förstår att jag saknar de rätta nycklarna för att leva ett liv med under och tecken. Min önskan är att Helig Ande ska visa mig dessa nycklar i Bibeln så Han kan använda mig som Han vill. Precis som det står i bönen Fader vår – tillkomme ditt rike. I hans rike finns inte sjukdom!

Även om vi inte har svar på varför inte alla blir friska får vi aldrig sluta tro att Gud vill göra under. Vi behöver lära känna Honom för att våra medmänniskor ska se att vår Gud är verklig. Först då blir vår tro relevant och gör att människor bli nyfikna på Gud.

Vi lovar att återkomma om detta och till dess önskar vi dig Guds rika välsignelser!

/ Joakim & Cecilia Claesson

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙