Vision och Uppdrag

"Till välsignelse för församlingarna i Sverige och ett väckelsens redskap för vårt land."

Vår vision och vårt mål är att vara en allkristen TV-kanal som tilltalar både de olika kyrkorna i Sverige, men framför allt också den som inte har en kyrklig bakgrund eller tro på Jesus.

I dag sänder vi bland annat från OAS-rörelsen inom Svenska kyrkan, pingströrelsen och trosrörelsen. Vår drivkraft är att förmedla evangeliet om Jesus Kristus, att han dog och uppstått för våra synder och att den som tror på honom blir frälst, oavsett bakgrund.

Vi sänder främst för att nå dem som inte tror, men också för att vara till välsignelse för den som redan tror. Vi vill att våra sändningar ska hålla hög kvalitet, och arbetar ständigt för att utveckla både tekniken och programinnehåll.

Vi strävar efter att utbudet i så stor utsträckning som möjligt ska vara på svenska eller med svensk textning. Kanal 10 drivs utan ekonomiska vinstintressen, men en god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas.

Visionen för Kanal 10 kan sammanfattas i flera punkter:

1. Vi vill ge en tydlig och klar bild av att Jesus Kristus är Guds son och den enda vägen till frälsning. Att den som tror och tar ?emot Honom blir frälst.

2. Vi vill vara en profetisk röst för vår tid med utgångspunkt ?i Guds ord, Bibeln.

3. Vi vill undervisa i Guds ord, till uppbyggelse för den troende att leva ett framgångsrikt kristet liv i sin vardag och i tjänst för Herren.

4. Att nå varje individ på sitt språk, med Guds Ord i Sverige och globalt.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙