Gudstjänst Södermalmkyrkan
Programmets sänds närmast
  • 27 maj 20:00
  • 28 maj 4:00
  • 28 maj 12:00
  • 30 maj 21:00
  • 31 maj 5:00
  • 31 maj 13:00
  • 03 juni 20:00

Vi vill vara en öppen famn för varje människa och vill att man ska kunna känna sig som hemma hos oss! Vi har ända från starten på Mosebacke torg 1929 haft som mål att ha en positiv påverkan på samhället och att se till att varje människa får möjligheten att höra om Jesus. Detta har tagit sig uttryck på olika sätt genom tiden.

På 50-talet fick man bland annat en utmärkelse av kung Gustaf V för arbetet med Södermalms barn. Idag är Södermalmskyrkan huvudman för en kristen friskola, arbetar med slumskolor i Indien, driver bibelskola och ordnar varje vecka soppa för hemlösa. All denna verksamhet, tillsammans med olika typer av ”outreach” hålls av ett enda syfte - att nå ut med vad i tror på till våra vänner och medmänniskor.

Södermalmskyrkan vill hjälpa människor i alla tänkbara situationer och se till att varje individ får blomma ut i de gåvor hon fått. För mer information gå till 

www.sodermalmskyrkan.se