Att leva i Hans närhet

Min vän, Gud är så kärleksfull och så ren att Han inte står ut med något som Han anser vara orent eller ont. Det spelar ingen roll vad vi människor anser vara gott, om Gud säger att en viss sak inte är okej, måste vi rätta oss därefter. Varför? Därför att han är Gud, för att Han har skapat den här världen och därför också är den som bestämmer dess ordning. Oavsett vad vi anser eller tycker. Han är den store Jag Är och vi är Hans skapelse
14 February 2023

Våga tro på under, tecken och mirakler!

Kära vänner, partner och gåvogivare till Kanal 10. Det senaste året har jag och min fru Cecilia bett mer och mer tillsammans. Vi är ganska målmedvetna och ber ofta över väldigt specifika situationer som tex vänner som inte mår bra, men även för vardagliga bekymmer. Varje gång ber vi också att ha brinnande och passionerade hjärtan för vår Herre Jesus. Under denna tid har vi båda lagt märke till några saker som jag vill dela med mig av.
06 September 2021

Frukta ej!

06 March 2021

Lita på Guds ord!

07 March 2021

Att gå på vatten

08 March 2021

Guds ord är levande!

10 March 2021

Gör Gud stor igen

02 December 2020

Mitt himmelska ID-kort

04 October 2020

Livet efter detta

09 September 2020

Be med öppen mun

08 August 2020

Att bevara tron

01 June 2021
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙